jrt

Bir nokatly enjam
Aragatnaşyk merkezi üçin çözgüt

Çagyryş merkeziniň işini öwürmek aňsat we täsirli!
Professional aragatnaşyk merkeziniň nauşnikleri pesden ýokary derejä çenli
Dürli görnüşli QD birikdirijileri bilen aşaky QD simleri
Univershliumumy adapterler we okuw simleri
bd

OEM - ODM - Ak
Bellik hyzmatlary

15 ýyllyk ses enjamlaryny öndürmek tejribesi
Nauşniklerde asyl GN ýadro we gözleg hünärmeni