Ofis aragatnaşygy

Ofis aragatnaşygy

Ofis aragatnaşygy üçin nauşnik çözgüdi

Ofis üçin niýetlenen köp enjam bar, nauşnik ofis aragatnaşygynda iň möhüm rol oýnaýar.Ygtybarly we amatly nauşnik zerurdyr.“Inbertec”, şol sanda senariýalary ulanyp, dürli ofis bilen duşuşmak üçin dürli derejeli nauşnikleri hödürleýärVoIP telefon aragatnaşygy, Softphone / Aragatnaşyk programmalary, MS toparlary we jübi telefonlary.

Ofis-aragatnaşyk2

VoIP telefon çözgütleri

VoIP telefonlary ofis ses aragatnaşygy üçin giňden ulanylýar.“Inbertec”, “Poly”, “Cisco”, “Awaya”, “Yealink”, “Grandstream”, “Snom”, “Audiocodes”, “Alcatel-Lucent” we ş.m. ýaly esasy IP telefon markalary üçin nauşnikleri hödürleýär, RJ9, USB we QD ýaly dürli birikdirijiler bilen üznüksiz sazlaşyklylygy üpjün edýär (çalt kesiň).

Ofis-aragatnaşyk3

Softumşak telefon / Aragatnaşyk programmalary Çözgütler

Telekommunikasiýa tehnologiýasynyň goldawynyň ýokary tizlikli ewolýusiýasy bilen UCaaS bulut ses çözgüdi uly netijelilik we amatly kärhanalar üçin peýdalydyr.Ses we hyzmatdaşlyk bilen ýumşak müşderileri hödürläp, barha meşhur bolýar.

“Plug-play” ulanyjy tejribesini, ýokary kesgitli ses aragatnaşygyny we sesiň ýatyrylmagyny üpjün etmek bilen, Inbertec USB nauşnikleri ofis programmalaryňyz üçin ajaýyp çözgütlerdir.

Ofis-aragatnaşyk4

Microsoft toparlarynyň çözgütleri

Inbertec-iň nauşnikleri Microsoft Toparlary üçin optimallaşdyryldy, jaň jogaby, jaňyň soňy, ses +, ses - ýaly ses dolandyryşyny goldaýar we Toparlar programmasy bilen sinhronlaýar.

Ofis-aragatnaşyk5

Jübi telefonynyň çözgüdi

Açyk ofisde işlemek, möhüm işewürlik aragatnaşyklary üçin jübi telefonlarynda göni gürleşmek akylly däl, şowhunly ýerlerde hiç haçan söz ýitirmek islemeýärsiňiz.

3,5 mm Jek we USB-C birikdirijileri bolan HD ses gürleýjisi, ses çykaryjy mikrofon we eşidiş goragy bilen üpjün edilen Inbertec nauşnikleri, has köp zat üçin elleriňizi boşadyň.Şeýle hem, uzak wagtlap gürleşmekde we geýmekde size kömek etmek üçin ýeňil agram bilen oňat dizaýn edilendir. Professional işewür aragatnaşyklary lezzetli etmek!

Ofis-aragatnaşyk6