UB200S RJ9 Mikrofony ýatyrýan ses merkezi bilen aragatnaşyk merkezi üçin nauşnik

Gysga düşündiriş:

Office aragatnaşyk merkeziniň jaň merkeziniň VoIP jaňlary üçin mikrofonyň garniturasyny ýatyrýan ses.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

200S nauşnikler, jaňyň iki ujunda hrustal arassa ses berýän gysga dizaýn bilen çeper ses ýatyryş in engineeringenerçiligine eýe bolan ýokary bahaly nauşniklerdir.Performanceokary öndürijilikli ofislerde birkemsiz işlemek we IP Telefon aragatnaşygyna geçmek üçin pro önümleri talap edýän ýokary standart ulanyjylary kanagatlandyrmak üçin öndürilýär.200S nauşnik, çäkli býudjet aladalary bolmazdan uzyn çydamly nauşnikleri alyp bilýän ulanyjylar üçin taýýar.Garnitura OEM ODM ak belligi özleşdirmek nyşany üçin elýeterlidir.
Dürli telefon markalary üçin dürli sim kodlary bar.(UB200S, UB200Y, UB200C).

Iň esasy pursatlar:

Daş-töwerekdäki sesleriň peselmegi

Kardioid ses çykaryjy mikrofon ýokary hilli geçiriş sesini döredýär

2 (1)

Ergonomiki in Engineeringenerçilik

Geň galdyryjy çeýe goz boýnunyň mikrofony, köpük gulak ýassygy we aýlanyp bilýän kellä geýmek ajaýyp çeýeligi we ajaýyp rahatlygy üpjün edýär

2 (2)

Giň zolakly kabul ediji

Kristal aýdyň sesli ýokary kesgitli ses

2 (3)

Ajaýyp hil bilen bank balansyny tygşytlaýjy

Güýçli ulanmak üçin ýokary standart we tonna hil synaglaryndan geçdi.

2 (4)

Birikdirmek

RJ9 birikmeleri bar

2 (5)

Bukjanyň mazmuny

1xHeadset (Düzgüne görä köpük gulak ýassygy)
1xKlip
1x Ulanyjy gollanmasy
(Deri gulak ýassygy, isleg boýunça kabel gysgyç *)

Umumy maglumat

Gelip çykan ýeri: Hytaý

Şahadatnamalar

2 (6)

Aýratynlyklary

Monaural

UB200S

 2 (7)

Ses öndürijiligi

Gepleýjiniň ululygy

Φ28

Dinamik Maks giriş güýji

50mW

Gepleýjiniň duýgurlygy

110 ± 3dB

Dinamik ýygylyk aralygy

100Hz ~ 6.8KHz

Mikrofonyň ugry

Sesi ýatyrýan Kardioid

Mikrofona duýgurlyk

-40 ± 3dB @ 1KHz

Mikrofonyň ýygylyk aralygy

100Hz ~ 3.4KHz

Çagyryş dolandyryşy

Jaňyň jogaby / soňy, Sessiz, Ses +/-

No

Geýmek

Stil geýmek

Artykmaç

Mic Boom aýlanýan burç

320 °

Çeýe Mic Boom

Hawa

Gulak ýassygy

Köpük

Birikdirmek

Birikýär

Stol telefony

Baglaýjynyň görnüşi

RJ9

Kabeliň uzynlygy

120CM

General

Bukjanyň mazmuny

Garnitura ulanyjy gollanma geýimi

Sowgat gutusynyň ululygy

190mm * 155mm * 40mm

Agram

70g

Şahadatnamalar

3

Iş temperaturasy

-5 ℃ ~ 45 ℃

Kepillik

24 aý

Goýmalar

Ofis nauşnikleri açyň
aragatnaşyk merkeziniň nauşnigi
jaň merkezi
VoIP jaňlary
VoIP Telefon nauşnik


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler