UB200U - Mono USB sesini ýatyrýan aragatnaşyk merkeziniň nauşnigi

Gysga düşündiriş:

Aragatnaşyk merkezi Mikrofony sesi aýyrýan nauşnik


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

200U nauşnikleri, gysga we çydamly dizaýn bilen ultra ses azaldýan tehnologiýany öz içine alýan hünärmen nauşnikler bolup, jaňyň iki ujunda ýokary hilli ses berýär.Highokary öndürijilikli ofislerde ajaýyp işlemek we kompýuter telefonyna geçmek üçin uly önümlere mätäç ýokary derejeli ulanyjylary kanagatlandyrmak üçin guruldy.200U nauşnikleri, ýokary hilli we ygtybarly nauşnikleri hem alyp bilýän çykdajylara duýgur ulanyjylar üçin amatlydyr.Garnitura OEM ODM ak etiketkasynyň ýöriteleşdirilen nyşany üçin elýeterlidir.

Iň esasy pursatlar:

Sesi azaltmak

Kardioid sesini azaltmak mikrofony iň gowy geçiriş sesini üpjün edýär

2 (1)

Amatly we ýeňil agram dizaýny

Örän çeýe goz boýnunyň mikrofony, köpük gulak ýassygy we uzaldylan kellä geýmek ajaýyp çeýeligi we ýeňil agram rahatlygyny üpjün edýär.

2 (2)

Giň zolakly gürleýji

Açyk ses bilen ýokary kesgitli ses

2 (3)

Ynanyp bolmajak hil bilen iň gymmada duýgur müşderiler üçin

Güýçli we aşa ýokary hilli synaglardan geçdi
sanlyja gezek ulanylyşy.

2 (4)

Birikdirmek

USB birikmeleri elýeterli

2 (5)

Bukjanyň mazmuny

1xHeadset (Düzgüne görä köpük gulak ýassygy)
1xKlip
1x Ulanyjy gollanmasy
(Deri gulak ýassygy, isleg boýunça kabel gysgyç *)

Umumy maglumat

Gelip çykan ýeri: Hytaý

Şahadatnamalar

2 (6)

Aýratynlyklary

Monaural

UB200U

 2 (7)

Ses öndürijiligi

Gepleýjiniň ululygy

Φ28

Dinamik Maks giriş güýji

50mW

Gepleýjiniň duýgurlygy

110 ± 3dB

Dinamik ýygylyk aralygy

100Hz ~ 6.8KHz

Mikrofonyň ugry

Sesi ýatyrýan Kardioid

Mikrofona duýgurlyk

-40 ± 3dB @ 1KHz

Mikrofonyň ýygylyk aralygy

100Hz ~ 3.4KHz

Çagyryş dolandyryşy

Sessiz, göwrüm +/-

Hawa

Geýmek

Stil geýmek

Artykmaç

Mic Boom aýlanýan burç

320 °

Çeýe Mic Boom

Hawa

Gulak ýassygy

Köpük

Birikdirmek

Birikýär

Stol telefony / kompýuter ýumşak telefon

Baglaýjynyň görnüşi

USB

Kabeliň uzynlygy

210CM

General

Bukjanyň mazmuny

Garnitura ulanyjy gollanma geýimi

Sowgat gutusynyň ululygy

190mm * 155mm * 40mm

Agram

88g

Şahadatnamalar

3

Iş temperaturasy

-5 ℃ ~ 45 ℃

Kepillik

24 aý

Goýmalar

Ofis nauşnikleri açyň
öý enjamyndan işlemek,
şahsy hyzmatdaşlyk enjamy
onlaýn bilim
VoIP jaňlary
VoIP Telefon nauşnik
UC müşderisi jaň edýär


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler