UB210S - Mono Standard RJ9 / IP Telefon Sesi Garniturany ýatyrýar

Gysga düşündiriş:

Iş ýerindäki aragatnaşyk merkeziniň jaň merkezine VoIP jaňlary üçin mikrofon bilen ofis sesini azaltmak nauşnik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

210S iň ýokary baha duýgur aragatnaşyk merkezleri, giriş derejeli IP telefon telekommunikasiýa ulanyjylary we VoIP jaňlary üçin öndürilen birinji derejeli, býudjet üçin amatly simli ofis nauşnikleri.Iň ýokary IP telefon markalary bilen yzygiderli jübütleşýär we meşhur programmalary hödürleýär.Sesi azaltmak usuly bilen, her jaňda müşderi üçin amatly tejribe berýär.Bankyň balansyny tygşytlamaly we ajaýyp hilini almaly ulanyjylar üçin göz öňüne getirip bolmajak baha nauşniklerini ýasamak üçin ygtybarly materiallar we iň ýokary önümçilik prosesi bilen gurnalan.Garnituranyň hem ýokary baha şahadatnamalary bar.
Dürli markaly IP telefonlary, dürli sim kodlary bolan UB210 RJ9 nauşnikleri bilen ulanyp bolýar.

Iň esasy pursatlar:

Sesi aýyrmak

Mikrofon bloklaryny aýyrýan elektret kondensator sesi
daşky gurşaw gaty gowy.

2 (1)

Bütin gün rahatlyk dizaýny

Köpükli gulak ýassygy, geýmek üçin amatly, çeýe neýlon mikrofon we egilmek üçin gulak basyşyny esasan peseldip biler.

2 (2)

Hakyky ses

Giň zolakly algoritm gürleýjiler sesiň hakykylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar, bu ses almakdaky ýalňyşlyklary aýyrmaga kömek edýär,
gaýtalamak we diňleýjiniň ýadawlygy.

2 (3)

Uzak möhletli çydamlylyk

UB210 umumy senagat standartlaryndan ýokary
birnäçe berk hil synaglary

2 (4)

Bank balansyny tygşytlaýjy

Az býudjetli, ýöne hilinden ýüz öwürmek islemeýän ulanyjylar üçin geň galdyryjy bahaly nauşnikleri döretmek üçin ygtybarly materiallary we önümçilik prosesiniň ýokarsyny ulanyň.

2 (5)

Bukjanyň mazmuny

Bukja öz içine alýar
1xHeadset (Düzgüne görä köpük gulak ýassygy)
1 eşikli klip
1x Ulanyjy gollanmasy
(Deri gulak ýassygy, isleg boýunça kabel gysgyjy *)

Umumy maglumat

Gelip çykan ýeri: Hytaý

Şahadatnamalar

2 (6)

Aýratynlyklary

 

Monaural

UB210S

 2 (7)

Ses öndürijiligi

Gepleýjiniň ululygy

Φ28

Dinamik Maks giriş güýji

50mW

Gepleýjiniň duýgurlygy

110 ± 3dB

Dinamik ýygylyk aralygy

100Hz ~ 6.8KHz

Mikrofonyň ugry

Sesi ýatyrýan Kardioid

Mikrofona duýgurlyk

-40 ± 3dB @ 1KHz

Mikrofonyň ýygylyk aralygy

100Hz ~ 3.4KHz

Çagyryş dolandyryşy

Jaňyň jogaby / soňy, Sessiz, Ses +/-

No

Geýmek

Stil geýmek

Artykmaç

Mic Boom aýlanýan burç

320 °

Çeýe Mic Boom

Hawa

Gulak ýassygy

Köpük

Birikdirmek

Birikýär

Stol telefony

Baglaýjynyň görnüşi

RJ9

Kabeliň uzynlygy

120CM

General

Bukjanyň mazmuny

Garnitura ulanyjy gollanma geýimi

Sowgat gutusynyň ululygy

190mm * 155mm * 40mm

Agram

70g

Şahadatnamalar

 3

Iş temperaturasy

-5 ℃ ~ 45 ℃

Kepillik

24 aý

Goýmalar

Ofis nauşnikleri açyň
aragatnaşyk merkeziniň nauşnigi
jaň merkezi
VoIP jaňlary
VoIP Telefon nauşnik


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler